در دیگر بازی ازبکستان و هند به تساوی یک بر یک رسیدند تا تا ازبکستان با 7 امتیاز در صدر گروه قرار گیرد و ایران با شش امتیاز دوم شود.

هلاله عبدالهی بازیکن ارزنده جوانرودی ۹۰ دقیقه برای تیم ملی بازی کرد و گلهای ایران را حدیث قره بیگلو در دقیقه 34،  فاطمه گراییلی در دقیقه 54 و فاطمه برازجانی در دقیقه 92 به ثمر رساندند.